Tietoja meistä

Lue meistä ja vaikuttimistamme

Keitä me olemme?

Keitä me olemme?

Olemme tanskalainen yritys, joka kehittää verkkoalustoja ratkaisuksi tietynlaisiin ongelmiin ja ongelma-alueisiin. Aiempiin hankkeisiimme kuuluu mm. yritysten yhteiskuntavastuualusta, joka verifioi yritysten sosiaalisia aloitteita tutustumalla heidän verkkotoimintaansa yli 230 lähteestä kerättyjen tietojen avulla.

Pyrimme kehittämään erittäin helppokäyttöisiä välineitä, jotka auttavat tukemaan sosiaalisia aloitteita.

Mitä me teemme?

Olemme kehittämistyötä tekevä yritys, jolla ei ole työvoimaresursseja vapaaehtoistyöhön, mutta verkkoasiantuntijoina voimme käyttää osaamistamme kertoaksemme muille yrityksille, kuinka he voivat tukea hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

Emme ole voittoa tavoittelematon organisaatio, mutta pyrimme olemaan mahdollisimman avoimia näyttämällä reaaliaikaisia tietoja omasta ja osallistuvien yritysten työstä.

Mitä me teemme?
Suunnitteilla

Tulevaisuuden suunnitelmia

Suunnittelemme parhaillaan tulevia hankkeita